główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (sekretariat) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 730 – 1530, wtorek 800 – 1600.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16.04.2019r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 202.45 KB
artykuł nr 3

Informacja

Informacja Burmistrza o prawach wyborcy niepełnosprawnego

Załączniki:
informacja (pdf) 105.19 KB
artykuł nr 4

Informacja

Uprzejmie informuję, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., przyjmowane są w terminie do dnia 17 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (pokój nr 4 ewidencja ludności) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 730 – 1530 ,wtorek 800 - 1600.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie oraz formularz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (pokój nr 4, tel. 56 644 83 62).

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Tomasz Kinicki

artykuł nr 5

Informacja

Podaje się do publicznej wiadomości miejsca przeznaczone wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno:

Załączniki:
informacja (pdf) 672.21 KB