główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie

Stwierdzające brak sporządzenia raportu

artykuł nr 2

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowa parkingu postojowego dla 10 pojazdów autobusowych na dobę realizowanych na działce nr 535/5 w miejscowości Górzno-Wyb., obręb Górzno-Wyb. , gm. Górzno.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Górzno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Górzno, dn. 30.05.2012r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY W GÓRZNIE
 
 
Burmistrz Gminy w Górznie informuje, że wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części mieszkania na lokal użytkowy (pomieszczenie biurowe) budynku użyteczności publicznej (Urzędu Gminy w Górznie) na działce nr 413 – obręb Górzno miasto 1, położonych w Górznie, gm. Górzno
 
Burmistrz Gminy
(-) Robert Stańko