główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

artykuł nr 2

Informacja

o możliwości dopisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

artykuł nr 4

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw referendum

artykuł nr 5

Informacje dotyczące spisu osób uprawnionych w referendum