główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją projektu „Przebudowa ul. Cmentarnej w celu połączenia z drogą powiatową budynku w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne”

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda na odcinku dł. 0,990 km, od skrzyżowania z drogą nr 1837C, obręb Zaborowo”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta i Gminy Górzno - etap II”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe z dnia 25 września 2018r. „Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe”

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe z dnia 25 września 2018r. „Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe”