główna zawartość
artykuł nr 1

ZP.271.7.2019 Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2 - Etap II

artykuł nr 2

ZP.271.6.2019 Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2 - Etap II

artykuł nr 3

ZP.271.5.2019 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu

artykuł nr 4

ZP.271.4.2019 Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta i Gminy Górzno - etap II

artykuł nr 5

ZP.271.3.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda na odcinku dł. 0,990 km, od skrzyżowania z drogą nr 1837C, Obręb Zaborowo