główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 601 o pow. 0,1131 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Górzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) Burmistrz Górzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 
Załączniki:
Ogłoszenie (word) 31.00 KB
Wykaz (word) 35.50 KB
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) Burmistrz Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załączniki:
wykaz (word) 38.50 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) Burmistrz Gminy Górzno
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Załączniki:
wykaz (word) 41.00 KB