główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górznie w okresie od 26 marca 2012 r. do 14 czerwca 2012 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne skierowane do kierownika jednostki...

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 13 kwietnia do 23 czerwca 2004 r. udokumentowana protokółem z dnia 8 września 2004 r. Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy wedł