główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o taryfach

Załączniki:
Ogłoszenie (.pdf) 197.55 KB
artykuł nr 2

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ZUK Górzno

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Załączniki:
Klauzula informacyjna RODO (.pdf) 270.54 KB
artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle”

artykuł nr 5

Wyniki zapytania ofertowego

dostawa paliwa do kotłowni