główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr 55, 75, 211, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, 216/8, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12 i 216/13- obręb Górzno miasto 1, położonych w Górznie oraz na działkach nr: 207/1, 206/4, 477/1, 477/5, 477/12, 500/1, 500/5, 500/6, 501/1, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/10 i 498/12 - obręb Górzno Wybudowanie, położonych w miejscowości Górzno Wybudowanie, gmina Górzno Burmistrz Miasta i gminy Górzno wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 837.51 KB
artykuł nr 2

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016 - 2023 (uchwała)

Uchwała Nr 111/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023

Załączniki:
uchwała (pdf) 4.79 MB
artykuł nr 3

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 22.11.2016 r.

Załączniki:
ocena (pdf) 841.64 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa  obiektu inwentarskiego (tuczarni bezściółkowej) o obsadzie do 1900 szt. tucznika wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 34 obręb Szczutowo, gmina Górzno”.

 

Załączniki:
Załącznik 470.08 KB