główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2017 roku.

obrazek
Załączniki:
Informacja (pdf) 198.78 KB
artykuł nr 2

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2016 roku.

Załączniki:
Informacja (pdf) 3.24 MB
artykuł nr 3

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2015 roku.

Załączniki:
Informacja (pdf) 192.52 KB
artykuł nr 4

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2014 r.

Załączniki:
Informacja (pdf) 1.08 MB
artykuł nr 5

Harmonogram wywozu odpadów do lutego 2015 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  DO LUTEGO 2015 R.

Uprzejmie informuję, że w poniżej wskazanych terminach w ciągu jednego dnia, różnymi środkami transportu odbierane będą wszystkie rodzaje odpadów (segregowane i zmieszane):

miasto Górzno:15.01, 29.01, 12.02, 26.02

Szczutowo, Miesiączkowo, Fiałki, Pólko: 07.01.2015, 03.02

Zaborowo, Borek, Ruda, Traczyska, Buczkowo, Brzeziny, Diabelec, Kocioł, Czarny Bryńsk, Beśnica, Wierzchownia, Nowy Świat:08.01.2015, 04.02

Szynkówko, Karw, Górzno Wybudowanie, Gołkowo:05.01.2015, 02.02

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie prosi o wystawianie pojemników/worków przed posesję na dzień wywozu odpadów. Wszelkie problemy związane z odbiorem odpadów prosimy kierować pisemnie do Biura Obsługi Klienta PUK Lipno: ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno tel. 608-028-310 bądź do Urzędu Miasta i Gminy w Górznie: ul. Rynek 1, 87-320 Górzno tel. (56) 64 48 364. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości oraz informację o zaistniałym problemie.

Wszelkie zmiany (narodziny, zgony, wyprowadzki, wprowadzki) ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Urzędu Miasta i Gminy pokój nr 5.

Opłaty za odbiór odpadów należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie lub przelewem na numer rachunku: 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001, w tytule przelewu proszę umieścić:

„OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA MIESIĄC .............”, oraz wpisać imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.
Wysokość opłaty za segregowane odpady wynosi: 10,50 zł./os. Natomiast za zmieszane odpady wynosi 17 zł./os.