główna zawartość
artykuł nr 1

GOPS informuje o realizowanych projektach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje o realizowanych projektach przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty:

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020.

„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy- projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o realizowanych projektach dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ul. Rynek 1, 87-320 Górzno oraz pod adresem: http://brodnica.praca.gov.pl/ w zakładce: Rynek pracy- Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny

artykuł nr 3

II nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza II nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas określony – 1 miesiąc
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 grudnia 2018 r.

 

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 287.63 KB
artykuł nr 4

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,...

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018” jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

artykuł nr 5

Zarządzenie

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze -  Specjalista ds. kontaktów z instytucjami publicznymi w ramach projektu „Dzienny Dom Pomocy w Górznie”

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 678.54 KB