główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania GOK

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy: rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,edukacja kulturalna i wychowania przez sztukę, gromadzenia, dokumentowanie, tworzenie, ochrona oraz rękodzieła ludowego i artystycznego.

 Wymienione zadania realizuje poprzez organizowanie: zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych.

Dostępne podkategorie:
Kontakt
Statut