główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2018r.

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 719.31 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych miasta Górzno 1 oraz Górzno Wybudowanie

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 737.17 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026"

artykuł nr 4

Obwieszczenie

OŚ.6226.3.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania...

nr GP.6733.8.2018 z dnia 8 listopada 2018r.