główna zawartość
artykuł nr 1

Słownik Skrótów

Słownik Skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

UMiG   Urząd Miasta i Gminy

UG   Urząd Gminy

RM   Rada Miejska

USC   Urząd Stanu Cywilnego

ZS     Zespół Szkół

SP Szkoła Podstawowa

SP SPSK Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich

GOPS   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOK Gminny Ośrodek Kultury

EFS   Europejski Fundusz Społeczny

RIO   Regionalna Izba Obrachunkowa