główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta i Gminy w Górznie zawiadamia , że począwszy od 01 lutego 2016 roku rozpocznie się termin składania wniosków przez rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I półrocze 2016 roku. Termin składania wniosków upływa z dniem 29 lutego 2016 roku. Informujemy, że do wniosku należy dołączyć faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno pokój nr 10.
Załączniki:
wniosek (pdf) 401.67 KB
artykuł nr 2

Wykaz 2018

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Załączniki:
wykaz (pdf) 726.88 KB
artykuł nr 3

Wykaz z 2018 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
wykaz (pdf) 5.77 MB
artykuł nr 4

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Załączniki:
wykaz (pdf) 612.36 KB
artykuł nr 5

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
wykaz (pdf) 6.12 MB