główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda na odcinku dł. 0,990 km, od skrzyżowania z drogą nr 1837C, obręb Zaborowo”