główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje

 1. Administrator (danych osobowych):
  Miasto i Gmina Górzno z siedzibą w Górznie,
  ul. Rynek 1,
  87-320 Górzno;

   
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Bartosz Żebrowski
  tel. (56) 644-83-57
  e-mail: iod@gorzno.pl
artykuł nr 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Górzno z siedzibą w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 • e-mail: iod@gorzno.pl
 • tel. 56-644-83-57

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu (Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, oraz z ustaw merytorycznych)- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

- posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

-podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 313/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
Zarządzenie 237.26 KB