główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół wyników głosowania

Załączniki:
protokół (pdf) 109.56 KB
artykuł nr 2

Informacja

Urząd Miasta i Gminy w Górznie informuje  wszystkich rolników, że na terenie naszej gminy w niedzielę 31 maja 2015r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych w godzinach od  8- ej do 18-tej w lokalu wyborczym w Zespole Szkół w Górznie przy ul. Chopina 1 . Przypominamy, że uprawnionymi  do głosowania są podatnicy podatku rolnego będący właścicielami, posiadaczami  lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o pow. 1 ha  lub 1 ha przeliczeniowy. W przypadku współwłasności  gospodarstwa rolnego małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo  oboje małżonkowie mają prawo do głosowania .

 

  W związku z powyższym zachęcamy wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie  sprawująca nadzór nad wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy  informuje, że w dniu 11.05.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie  4 osoby  dokonały REJESTRACJI SWOICH ZGŁOSZEŃ  Do  RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ w  BRODNICY.

Zarejestrowano następujących kandydatów

1. Pan Górny Krzysztof Piotr    - zam. Górzno Wybudowanie 35

2.Pan Łubiński Wiesław   Maciej   -   zam. Górzno Wybudowanie 53

3.Pan Rejentowicz Jerzy Czesław    - zam. Górzno Wybudowanie   87

4.Pan Truszczyński Tomasz  Sławomir - zam. Miesiączkowo 76

 

Przewodniczący

-//-Wardowski Mirosław

artykuł nr 4

Informacja

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie  sprawująca nadzór nad wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy  informuje, że na posiedzeniu w dniu 05-05-2015r. dokonała wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania ustalono, że:

Przewodniczącym  OKW został   -    Wardowski  Mirosław Marcin

Wiceprzewodniczącym OKW  został - Niedbalski  Dariusz  

Sekretarzem   OKW została   -   Wiśniewska  Anna

 

Przewodniczący

Wardowski Mirosław

 

artykuł nr 5

Informacja

    Urząd Miasta i Gminy w Górznie poniżej podaje skład członków Komisji Okręgowej, w wyborach do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej :

1) Redzińska  Elżbieta  -  zam. Szynkówko  12, 87-320 Górzno

2) Wiśniewska  Anna   -  zam. Górzno Wybudowanie  59, 87-320 Górzno

3) Wardowski  Mirosław Marcin -  zam. Miesiączkowo 67, 87-320 Górzno

4) Bartnicki Kazimierz   - zam. Szynkówko 7 , 87-320 Górzno

5) Niedbalski  Dariusz  -  zam. Gołkowo  46 ,87-320 Górzno