główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Strategia rozwoju (2)

Statut (1)

Regulamin (1)

Uchwały (1)

Projekty Uchwał (5)

Rok 2019 (12)

Rok 2018 (68)

Rok 2017 (48)

Rok 2016 (0)

IV kwartał (18)

III kwartał (6)

II kwartał (13)

I kwartał (12)

Rok 2015 (0)

IV kwartał (17)

III kwartał (7)

II kwartał (11)

I kwartał (23)

Rok 2014 (0)

IV kwartał (32)

III kwartał (18)

II kwartał (10)

I kwartał (18)

Rok 2013 (0)

IV Kwartał (24)

III kwartał (13)

II kwartał (14)

I kwartał (10)

Rok 2012 (0)

IV kwartał (30)

III kwartał (7)

II kwartał (20)

I kwartał (9)

Rok 2011 (0)

IV kwartał (20)

III kwartał (8)

II kwartał (15)

I kwartał (13)

Rok 2010 (0)

IV Kwartał (20)

III Kwartał (20)

II Kwartał (7)

I Kwartał (13)

Rok 2009 (0)

IV Kwartał (12)

III Kwartał (15)

II Kwartał (9)

I Kwartał (11)

Rok 2008 (0)

IV Kwartał (22)

III Kwartał (12)

II Kwartał (17)

I Kwartał (10)

Rok 2007 (0)

IV Kwartał (13)

III Kwartał (6)

II Kwartał (7)

I Kwartał (7)

Rok 2006 (0)

IV Kwartał (20)

III Kwartał (11)

II Kwartał (5)

I Kwartał (10)

Rok 2005 (0)

IV Kwartał (9)

III Kwartał (1)

II Kwartał (9)

I Kwartał (10)

Rok 2004 (0)

IV Kwartał (20)

III Kwartał (3)

II Kwartał (9)

I Kwartał (5)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (10)

III Kwartał (13)

II Kwartał (6)

I Kwartał (7)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (20)

Rejestr Zarządzeń (0)

Rok 2002 (4)

Rok 2003 (29)

Rok 2004 (20)

Rok 2005 (3)

Rok 2006 (26)

Rok 2007 (14)

Rok 2010 (45)

Rok 2011 (52)

Rok 2012 (76)

Rok 2013 (76)

Rok 2014 (98)

Rok 2015 (83)

Rok 2016 (78)

Rok 2017 (85)

Rok 2018 (81)

Rok 2019 (14)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Rok 2006 (1)

Rok 2007 (7)

Rok 2009 (2)

Rok 2011 (2)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (3)

Rok 2014 (2)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (0)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (0)

Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia (0)

Rok 2003 (2)

Rok 2004 (2)

Rok 2006 (4)

Rok 2007 (22)

Rok 2008 (10)

Rok 2009 (16)

Rok 2010 (17)

Rok 2011 (15)

Rok 2012 (19)

Rok 2013 (21)

Rok 2014 (22)

Rok 2015 (17)

Rok 2016 (40)

Rok 2017 (39)

Rok 2018 (39)

Rok 2019 (19)

Akty Prawne (2)

Nabór Kandydatów na wolne stanowiska (58)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (13)

Kontrole zewnętrzne (2)

Podatki i opłaty lokalne (10)

Deklaracje i informacje podatkowe (4)

Podatek od nieruchomości (1)

Podatek od środków transportowych (2)

Podatek rolny (1)

Podatek leśny (1)

Opłata targowa (1)

Druk oświadczenia majątkowego (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2005 (0)

Burmistrz - Franciszek Zgliński (1)

Urząd (0)

Kubicz Paweł (1)

Filipkowska Teresa (1)

Ślesińska Jolanta (1)

Kowalska Ewa (1)

Stawicka Elżbieta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Drążkowska Sabina (1)

Bieńkowska Jadwiga (1)

Jankowska Maria (1)

Rulko Teresa (1)

Barański Marek (1)

Wiśniewski Krzysztof (1)

Radni (0)

Szczucki Roman - Przewodniczący Rady (1)

Krezymon Mirosława (1)

Marchlewicz Danuta (1)

Lisińska Regina (1)

Krusiński Andrzej (1)

Kaldonek Tadeusz (1)

Ruciński Jacek (1)

Czerwiński Piotr (1)

Stańko Robert (1)

Kromp Leszek (1)

Sugalski Roman (1)

Kowalski Józef (1)

Sargalski Robert (1)

Romanowski Ryszard (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2006 (0)

Burmistrz - Franciszek Zgliński (1)

Urząd (0)

Kubicz Paweł (0)

Filipkowska Teresa (0)

Radni (0)

Roman Szczucki Przewodniczący Rady (1)

Krezymon Mirosława (1)

Lisińska Regina (1)

Marchlewicz Danuta (1)

Czerwiński Piotr (1)

Kaldonek Tadeusz (1)

Kowalski Józef (1)

Kromp Leszek (1)

Krusiński Andrzej (1)

Romanowski Ryszard (1)

Ruciński Jacek (1)

Sargalski Robert (1)

Stańko Robert (1)

Sugalski Roman (1)

Wasielewski Bolesław (1)

Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) (0)

Leszek Kromp - Przewodniczący Rady (1)

Grzegorz Bała (1)

Wanda Domagalska (1)

Leszek Kalinowski (1)

Krzysztof Kamiński (1)

Regina Lisińska (1)

Danuta Marchlewicz (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Anna Mówińska (1)

Ryszard Romanowski (1)

Jacek Ruciński (1)

Mieczysława Samulewicz (1)

Roman Sugalski (1)

Roman Szczucki (1)

Burmistrz - Robert Stańko (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (0)

Burmistrz (1)

Urząd (0)

Kubicz Paweł (1)

Filipkowska Teresa (0)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Kurzentkowski Jarosław (1)

Radni (0)

Kromp Leszek - Przewodniczący Rady (1)

Domagalska Wanda (1)

Gorczyński Roman (1)

Kalinowski Leszek (1)

Kamiński Krzysztof (1)

Lisińska Regina (1)

Marchlewicz Danuta (1)

Moszczyński Jerzy (1)

Mówińska Anna (1)

Romanowski Ryszard (1)

Ruciński Jacek (1)

Samulewicz Mieczysława (1)

Sugalski Roman (1)

Szczucki Roman (1)

Oświadczenia majątkowe za 2008 r. (0)

Burmistrz (1)

Urząd (0)

Paweł Kubicz - Sekretarz (1)

Krawczyńska Barbara - Skarbnik (1)

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)

Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo (1)

Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie (1)

Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie (1)

Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS (1)

Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK (1)

Radni (0)

Kromp Leszek - Przewodniczący Rady (1)

Domagalska Wanda (1)

Gorczyński Roman (1)

Kalinowski Leszek (1)

Kamiński Krzysztof (1)

Krzemieniewski Bogdan (1)

Lisińska Regina (1)

Marchlewicz Danuta (1)

Moszczyński Jerzy (1)

Mówińska Anna (1)

Romanowski Ryszard (1)

Ruciński Jacek (1)

Samulewicz Mieczysława (1)

Sugalski Roman (1)

Szczucki Roman (1)

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok (0)

Burmistrz - Robert Stańko (1)

Sekretarz - Paweł Kubicz (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Radni (0)

Domagalska Wanda (1)

Gorczyński Roman (1)

Kalinowski Leszek (1)

Kamiński Krzysztof (1)

Kromp Leszek (1)

Krzemieniewski Bogdan (1)

Lisińska Regina (1)

Marchlewicz Danuta (1)

Moszczyński Jerzy (1)

Mówińska Anna (1)

Romanowski Ryszard (1)

Ruciński Jacek (1)

Samulewicz Mieczysława (1)

Sugalski Roman (1)

Szczucki Roman (1)

Dyrektorzy i Kierownicy (0)

Andrzejewska Grażyna (1)

Andrzejewska Krystyna (1)

Bieńkowska Jadwiga (1)

Jankowska Maria (1)

Kinicki Tomasz (1)

Kurzentkowski Jarosław (1)

Rozwadowska Gabriela (1)

Stawicka Elżbieta (1)

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (0)

Burmistrz - Robert Stańko (1)

Sekretarz - Paweł Kubicz (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Radni (0)

Domagalska Wanda (1)

Kalinowski Leszek (1)

Kinicki Tomasz (1)

Krezymon Mirosława (1)

Krzemieniewski Bogdan (1)

Kućmin Mariusz (1)

Lisińska Regina (1)

Luda Marzena (1)

Moszczyński Jerzy (1)

Ostrowski Bogusław (1)

Pawłowski Jarosław (1)

Pokorski Wojciech (1)

Ruciński Jacek (1)

Świdziński Witold (1)

Zielaziński Jan (1)

Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie (1)

Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki (1)

Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS (1)

Gabriela Frejlich - pracownik GOPS (1)

Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok (0)

Burmistrz - Robert Stańko (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Radni (0)

Witold Świdziński - Przewodniczący Rady (1)

Wanda Domagalska (1)

Leszek Kalinowski (1)

Tomasz Kinicki (1)

Mirosława Krezymon (1)

Bogdan Krzemieniewski (1)

Mariusz Kućmin (1)

Regina Lisińska (1)

Marzena Luda (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Bogusław Ostrowski (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jacek Ruciński (1)

Jan Zielaziński (1)

Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS (1)

Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki (1)

Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie (1)

Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie (1)

Gabriela Frejlich Pracownik GOPS (1)

Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy (1)

Alicja Grążawska Dyrektor GOK (1)

Mirosława Piotrowska Pracownik GOK (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2012 (0)

Burmistrz - Robert Stańko (1)

Sekretarz - Katarzyna Kaniewska (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS (1)

Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki (1)

Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie (1)

Gabriela Frejlich pracownik GOPS (1)

Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS (1)

Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC (1)

Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy (1)

Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK (1)

Radni (0)

Witold Świdziński - Przewodniczący Rady (1)

Wanda Domagalska (1)

Leszek Kalinowski (1)

Tomasz Kinicki (1)

Mirosława Krezymon (1)

Bogdan Krzemieniewski (1)

Mariusz Kućmin (1)

Regina Lisińska (1)

Marzena Luda (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Bogusław Ostrowski (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jacek Ruciński (1)

Jan Zielaziński (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2013 (0)

Burmistrz - Tomasz Kinicki (1)

Burmistrz - Robert Stańko (3)

Sekretarz - Katarzyna Kaniewska (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska (1)

Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński (1)

Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka (1)

Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska (1)

Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski (1)

Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska (1)

Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich (1)

Pracownik GOPS - Anna Laskowska (1)

Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski (1)

Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska (1)

Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski (1)

Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak (1)

Radni (0)

Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński (1)

Przewodniczący Rady - Witold Świdziński (2)

Wanda Domagalska (1)

Leszek Kalinowski (1)

Tomasz Kinicki (1)

Mirosława Krezymon (1)

Bogdan Krzemieniewski (1)

Mariusz Kućmin (1)

Regina Lisińska (1)

Marzena Luda (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Bogusław Ostrowski (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jacek Ruciński (1)

Jan Zielaziński (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (0)

Burmistrz - Tomasz Kinicki (2)

Sekretarz - Katarzyna Kaniewska (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska (2)

Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka (1)

Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska (1)

Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska (1)

Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska (1)

Pracownik GOPS - Anna Laskowska (1)

Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich (1)

Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski (1)

Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski (1)

Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska (1)

Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak (1)

Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski (1)

Radni (0)

Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady (2)

Jerzy Andrzejewski (1)

Jerzy Kopistecki (1)

Tomasz Kwiatkowski (1)

Regina Lisińska (1)

Justyna Łubińska (1)

Janina Majkowska (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Henryk Murawski (1)

Marcin Murawski (1)

Jerzy Osik (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jerzy Rejentowicz (1)

Alicja Skarżyńska-Sobota (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 (0)

Burmistrz - Tomasz Kinicki (1)

Sekretarz - Katarzyna Kaniewska (1)

Sekretarz - Radosław Przybylski (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska (1)

Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka (1)

Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska (1)

Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński (1)

Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska (1)

Pracownik GOPS - Anna Laskowska (1)

Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich (1)

Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska (1)

Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski (1)

Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski (1)

Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska (1)

Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak (1)

Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki (1)

Radni (0)

Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady (1)

Jerzy Andrzejewski (1)

Jerzy Kopistecki (1)

Tomasz Kwiatkowski (1)

Regina Lisińska (1)

Justyna Łubińska (1)

Janina Majkowska (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Henryk Murawski (1)

Marcin Murawski (1)

Jerzy Osik (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jerzy Rejentowicz (1)

Alicja Skarżyńska-Sobota (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2016 (0)

Burmistrz - Tomasz Kinicki (1)

Sekretarz - Radosław Przybylski (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska (1)

Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka (1)

Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński (1)

Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska (1)

Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska (1)

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski (1)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak (1)

Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska (1)

Pracownik GOPS - Anna Laskowska (1)

Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski (1)

Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska (1)

Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich (1)

Radni (0)

Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady (1)

Jerzy Andrzejewski (1)

Jerzy Kopistecki (1)

Tomasz Kwiatkowski (1)

Regina Lisińska (1)

Justyna Łubińska (1)

Janina Majkowska (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Henryk Murawski (1)

Marcin Murawski (1)

Jerzy Osik (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jerzy Rejentowicz (1)

Alicja Skarżyńska-Sobota (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (0)

Burmistrz - Tomasz Kinicki (1)

Sekretarz - Radosław Przybylski (1)

Skarbnik - Barbara Krawczyńska (1)

Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska (1)

Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka (1)

Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński (1)

Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska (1)

Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska (1)

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski (1)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak (1)

Dyrektor Zespołu Szkół - Anna Mówińska (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska (1)

Pracownik GOPS - Anna Laskowska (1)

Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski (1)

Pracownik GOPS - Anita Lewandowska-Palczewska (1)

Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich (1)

Radni (0)

Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady (1)

Jerzy Andrzejewski (1)

Jerzy Kopistecki (1)

Tomasz Kwiatkowski (1)

Regina Lisińska (1)

Justyna Łubińska (1)

Janina Majkowska (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Henryk Murawski (1)

Marcin Murawski (1)

Jerzy Osik (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jerzy Rejentowicz (1)

Alicja Skarżyńska-Sobota (1)

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018 rok (0)

Jacek Ruciński (1)

Jerzy Andrzejewski (1)

Jerzy Kopistecki (1)

Tomasz Kwiatkowski (1)

Regina Lisińska (1)

Justyna Łubińska (1)

Janina Majkowska (1)

Jerzy Moszczyński (1)

Henryk Murawski (1)

Marcin Murawski (1)

Jerzy Osik (1)

Jarosław Pawłowski (1)

Wojciech Pokorski (1)

Jerzy Rejentowicz (1)

Alicja Skarżyńska-Sobota (1)

Tomasz Kinicki - Burmistrz (1)

Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018 rok (0)

Tomasz Kinicki (1)

Jacek Ruciński (1)

Rok 2003 (0)

Oświadczenia majątkowe za rok 2003 (1)

Burmistrz - Franciszek Zgliński (4)

Nowak Adela (4)

Ślesińska Jolanta (4)

Kowalska Ewa (4)

Stawicka Elżbieta (4)

Filipkowska Teresa (4)

Wiśniewski Krzysztof (4)

Drążkowska Sabina (4)

Barański Marek (4)

Jankowska Maria (4)

Rulko Teresa (4)

Bieńkowska Jadwiga (4)

Tylicki Stefan (4)

Roman Szczucki - Przewodniczący Rady (4)

Krezymon Mirosława (4)

Marchlewicz Danuta (4)

Lisińska Regina (4)

Krusiński Andrzej (4)

Wasielewski Bolesław (1)

Kaldonek Tadeusz (4)

Ruciński Jacek (4)

Czerwiński Piotr (4)

Stańko Robert (4)

Kromp Leszek (4)

Sugalski Roman (4)

Kowalski Józef (4)

Sargalski Robert (4)

Romanowski Ryszard (4)

Ogłoszenia przetargów rok 2003 (3)

Rok 2004 (0)

Oświadczenia majątkowe za rok 2004 (0)

Burmistrz - Franciszek Zgliński (0)

Kubicz Paweł (4)

Ślesińska Jolanta (4)

Kowalska Ewa (4)

Stawicka Elżbieta (4)

Filipkowska Teresa (4)

Wiśniewski Krzysztof (4)

Drążkowska Sabina (4)

Barański Marek (4)

Jankowska Maria (4)

Rulko Teresa (4)

Bieńkowska Jadwiga (4)

Tylicki Stefan (4)

Roman Szczucki - Przewodniczący Rady (0)

Mirosława Krezymon (4)

Marchlewicz Danuta (4)

Lisińska Regina (4)

Sargalski Robert (4)

Krusiński Andrzej (4)

Wasielewski Bolesław (0)

Kaldonek Tadeusz (4)

Ruciński Jacek (4)

Czerwiński Piotr (4)

Stańko Robert (4)

Kromp Leszek (4)

Sugalski Roman (4)

Kowalski Józef (4)

Romanowski Ryszard (4)

Ogłoszenia przetargów rok 2004 (6)

Rok 2005 (0)

Ogłoszenia przetargów rok 2005 (8)

Rok 2006 (0)

ogłoszenia przetargów rok 2006 (16)

Rok 2007 (0)

Ogłoszenia przetargów rok 2007 (19)

Rok 2008 (0)

Ogłoszenia przetargów rok 2008 (12)

Rok 2009 (0)

Ogłoszenia przetargów rok 2009 (10)

Rok 2010 (0)

Powszechny Spis Rolny 2010 r (1)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (2)

Wybory samorządowe (17)

Ogłoszenia przetargów rok 2010 (6)

Rok 2011 (0)

Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. (7)

Rok 2012 (0)

Rok 2013 (0)

Informacje biura rady (78)

Rok 2014 (0)

Informacje biura rady (8)

Rok 2015 (0)

Obwieszczenia, zawiadomienia (0)

Oświata - Aktualności (0)