główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2019

ZP.271.5.2019 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałk...

UWAGA! Pozostałe materiały znajdują się w niżej podanym linku https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/zp-271-5-2019-zagospodarowanie-terenu-przy-jeziorze-gorznienskim-i-stawie-na-wisialkach-w-gorznie-w-celu-podniesienia-jakosci-zycia-mieszkancow-obszaru-lsr-oraz-zwiekszenia-walorow-rekreacyjnych-tury/

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 12:52

2. Rok 2019

ZP.271.7.2019 Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb ...

UWAGA! Pozostałe materiały znajdują się w niżej podanym linku https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/zp-271-7-2019-stabilizacja-osuwiska-polozonego-w-gorznie-na-dzialce-nr-1183-obreb-miasto-2-etap-ii/

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 12:51

3. Informacje Biura Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023

VI Sesja Rady Miejskiej w Górznie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) o godz.1300, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej. Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 26.04.19r. (piątek) o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 08:02

4. Kadencja VIII

Imienny wykaz głosowań radnych - V Sesja Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 20...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 14:44

5. Kadencja VIII

Imienny wykaz głosowań radnych - IV Sesja Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego ...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 14:43

6. Kadencja VIII

Imienny wykaz głosowań radnych - III Sesja Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudni...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 14:42

7. Kadencja VIII

Imienny wykaz głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia ...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 14:41

8. Kadencja VIII

Imienny wykaz głosowań radnych - I Sesja Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopad...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 14:40

9. Dotacje dla szkół niepublicznych

Ogłoszenie Nr 4/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.

o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2019 r.

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 10:28

10. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.

Informacja

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (sekretariat) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 730 – 1530, wtorek 800 – 1600.

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 15:20

11. Rok 2019

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 14:29

12. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16.04.2019r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 13:57

13. Rok 2019

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej ...... obręb Górzno Miasto 1

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 10:36

14. Rok 2019

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej ...... obręb Miesiączkowo

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 10:28

15. Rok 2019

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej ...... obręb Wierzchownia i obręb Szynkówko

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 10:19

16. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realiza...

Utworzony: 2019-03-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 15:37

17. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realiza...

Utworzony: 2019-03-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 15:36

18. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realiza...

Utworzony: 2019-03-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 15:34

19. Rok 2019

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01.03.2019r.

Utworzony: 2019-03-01 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 14:36

20. Rok 2019

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2019r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na remoncie konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Szynkówko

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 14:20