główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1082189
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ165602
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 165602
   Godziny urzędowania 3439
   Kontakt 5054
   Zadania 3386
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 6475
   Sekretarz 4225
   Skarbnik 2908
   Rada Miejska 6016
     Przewodniczący Rady 1713
     Skład Rady 2388
     Komisje Rady 3398
     Imienny wykaz głosowań radnych 1
    ›    Kadencja VIII 7
     Interpelacje i zapytania Radnych 89
    ›    2018 64
    ›    2019 82
     Informacje Biura Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 152
     Informacje Biura Rady Miejskiej w kadencji 2014 -2018 1595
     Kontakt z radnymi 1097
     Nagrania z sesji 131
    ›    Kadencja VIII 131
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. 83
   Wybory Samorządowe 2018 r. 3997
   Rejestr wyborców 328
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1165
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 1304
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 675
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1510
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1560
   Wybory Samorządowe 2014 r. 4362
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1711
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 3270
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1696
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 720
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1557
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2959
   Statut 3319
   Regulamin 2151
   Uchwały 7905
     Projekty Uchwał 855
     Rok 2019 278
     Rok 2018 1680
     Rok 2017 1326
     Rok 2016 649
    ›    IV kwartał 689
    ›    III kwartał 333
    ›    II kwartał 505
    ›    I kwartał 512
     Rok 2015 949
    ›    I kwartał 1481
    ›    II kwartał 762
    ›    III kwartał 413
    ›    IV kwartał 674
     Rok 2014 1176
    ›    IV kwartał 1400
    ›    III kwartał 880
    ›    II kwartał 909
    ›    I kwartał 1081
     Rok 2013 893
    ›    IV Kwartał 1719
    ›    III kwartał 991
    ›    II kwartał 1068
    ›    I kwartał 623
     Rok 2012 1150
    ›    I kwartał 1040
    ›    II kwartał 1654
    ›    III kwartał 953
    ›    IV kwartał 2117
     Rok 2011 939
    ›    IV kwartał 1779
    ›    III kwartał 907
    ›    II kwartał 1259
    ›    I kwartał 1056
     Rok 2010 716
    ›    I Kwartał 1437
    ›    II Kwartał 1043
    ›    III Kwartał 1835
    ›    IV Kwartał 2160
     Rok 2009 708
    ›    IV Kwartał 1483
    ›    III Kwartał 1897
    ›    II Kwartał 1308
    ›    I Kwartał 1359
     Rok 2008 789
    ›    IV Kwartał 1957
    ›    III Kwartał 1374
    ›    II Kwartał 1814
    ›    I Kwartał 1438
     Rok 2007 725
    ›    IV Kwartał 2523
    ›    III Kwartał 1232
    ›    II Kwartał 1358
    ›    I Kwartał 1397
     Rok 2006 629
    ›    IV Kwartał 2809
    ›    III Kwartał 1619
    ›    II Kwartał 902
    ›    I Kwartał 1634
     Rok 2005 638
    ›    IV Kwartał 1470
    ›    III Kwartał 424
    ›    II Kwartał 1419
    ›    I Kwartał 1745
     Rok 2004 499
    ›    IV Kwartał 2899
    ›    III Kwartał 744
    ›    II Kwartał 1877
    ›    I Kwartał 684
     Rok 2003 645
    ›    I Kwartał 558
    ›    II Kwartał 552
    ›    III Kwartał 1062
    ›    IV Kwartał 1054
     Rok 2002 515
    ›    IV Kwartał 881
   Rejestr Zarządzeń 8082
     Rok 2002 742
     Rok 2003 2451
     Rok 2004 3939
     Rok 2005 1352
     Rok 2006 4684
     Rok 2007 2869
     Rok 2010 4957
     Rok 2011 5633
     Rok 2012 6483
     Rok 2013 4760
     Rok 2014 5132
     Rok 2015 3980
     Rok 2016 2649
     Rok 2017 2731
     Rok 2018 2386
     Rok 2019 369
   Decyzje i inne akty administracyjne 2628
     Rok 2006 686
     Rok 2007 3246
     Rok 2009 737
     Rok 2011 1062
     Rok 2012 562
     Rok 2013 1026
     Rok 2014 786
     Rok 2015 993
     Rok 2016 641
     Rok 2018 275
     Rok 2019 55
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 5175
     Rok 2003 1954
     Rok 2004 800
     Rok 2006 1413
     Rok 2007 5202
     Rok 2008 3269
     Rok 2009 1148
     Rok 2010 4790
     Rok 2011 1403
     Rok 2012 2777
     Rok 2013 3201
     Rok 2014 2840
     Rok 2015 1750
     Rok 2016 2008
     Rok 2017 1906
     Rok 2018 1299
     Rok 2019 212
   Akty Prawne 1247
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 29451
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9947
   Kontrole zewnętrzne 3242
   Podatki i opłaty lokalne 3531
     Deklaracje i informacje podatkowe 1270
     Podatek od nieruchomości 1705
     Podatek od środków transportowych 729
     Podatek rolny 993
     Podatek leśny 814
     Opłata targowa 791
Budżet
   Budżet 4265
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1425
     Opinie RIO 691
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 492
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 533
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 557
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 450
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 774
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 782
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 913
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 700
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 714
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 415
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 473
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 441
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 330
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 311
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 269
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2018 142
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2019 107
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 29827
     Rok 2019 3578
     Rok 2018 20328
     Rok 2017 17863
     Rok 2016 7622
     Rok 2015 20916
     Rok 2014 7958
     Rok 2013 6389
     Rok 2012 5993
     Rok 2011 2433
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 19389
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 500
   Gminny Ośrodek Kultury 2099
     Kontakt 739
     Statut 565
   Gminna Biblioteka Publiczna 1483
   Zakład Usług Komunalnych 44800
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 971
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1579
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 969
     Urząd 637
    ›    Kubicz Paweł 404
    ›    Filipkowska Teresa 484
    ›    Ślesińska Jolanta 533
    ›    Kowalska Ewa 418
    ›    Stawicka Elżbieta 636
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 599
    ›    Drążkowska Sabina 471
    ›    Bieńkowska Jadwiga 453
    ›    Jankowska Maria 395
    ›    Rulko Teresa 606
    ›    Barański Marek 469
    ›    Wiśniewski Krzysztof 470
     Radni 674
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 450
    ›    Czerwiński Piotr 504
    ›    Krezymon Mirosława 442
    ›    Marchlewicz Danuta 478
    ›    Lisińska Regina 457
    ›    Krusiński Andrzej 478
    ›    Kaldonek Tadeusz 484
    ›    Ruciński Jacek 446
    ›    Stańko Robert 466
    ›    Sugalski Roman 471
    ›    Kowalski Józef 413
    ›    Sargalski Robert 625
    ›    Romanowski Ryszard 404
    ›    Kromp Leszek 519
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1741
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 706
     Urząd 505
    ›    Kubicz Paweł 414
    ›    Filipkowska Teresa 396
     Radni 594
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 466
    ›    Krezymon Mirosława 444
    ›    Lisińska Regina 369
    ›    Marchlewicz Danuta 402
    ›    Czerwiński Piotr 428
    ›    Kaldonek Tadeusz 447
    ›    Kowalski Józef 386
    ›    Krusiński Andrzej 395
    ›    Kromp Leszek 383
    ›    Ruciński Jacek 411
    ›    Romanowski Ryszard 385
    ›    Sargalski Robert 426
    ›    Stańko Robert 507
    ›    Sugalski Roman 444
    ›    Wasielewski Bolesław 417
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 580
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 511
    ›    Grzegorz Bała 507
    ›    Wanda Domagalska 411
    ›    Leszek Kalinowski 430
    ›    Krzysztof Kamiński 397
    ›    Regina Lisińska 389
    ›    Danuta Marchlewicz 476
    ›    Jerzy Moszczyński 366
    ›    Anna Mówińska 455
    ›    Ryszard Romanowski 373
    ›    Jacek Ruciński 429
    ›    Mieczysława Samulewicz 423
    ›    Roman Sugalski 430
    ›    Roman Szczucki 379
     Burmistrz - Robert Stańko 930
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1648
     Burmistrz 954
     Urząd 696
    ›    Kubicz Paweł 405
    ›    Filipkowska Teresa 420
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 746
    ›    Kurzentkowski Jarosław 343
     Radni 866
    ›    Domagalska Wanda 445
    ›    Gorczyński Roman 522
    ›    Kalinowski Leszek 371
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 618
    ›    Kamiński Krzysztof 373
    ›    Lisińska Regina 328
    ›    Marchlewicz Danuta 373
    ›    Moszczyński Jerzy 313
    ›    Mówińska Anna 492
    ›    Romanowski Ryszard 329
    ›    Ruciński Jacek 318
    ›    Samulewicz Mieczysława 330
    ›    Sugalski Roman 311
    ›    Szczucki Roman 320
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1292
     Burmistrz 638
     Urząd 568
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 407
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 375
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 658
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 334
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 324
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 319
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 392
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 325
     Radni 459
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 267
    ›    Domagalska Wanda 260
    ›    Kalinowski Leszek 264
    ›    Kamiński Krzysztof 281
    ›    Lisińska Regina 279
    ›    Gorczyński Roman 289
    ›    Marchlewicz Danuta 311
    ›    Moszczyński Jerzy 252
    ›    Mówińska Anna 278
    ›    Romanowski Ryszard 274
    ›    Ruciński Jacek 283
    ›    Samulewicz Mieczysława 298
    ›    Sugalski Roman 238
    ›    Szczucki Roman 261
    ›    Krzemieniewski Bogdan 271
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1831
     Burmistrz - Robert Stańko 658
     Sekretarz - Paweł Kubicz 603
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 431
     Radni 583
    ›    Domagalska Wanda 242
    ›    Gorczyński Roman 299
    ›    Kalinowski Leszek 259
    ›    Kamiński Krzysztof 240
    ›    Kromp Leszek 267
    ›    Krzemieniewski Bogdan 228
    ›    Lisińska Regina 242
    ›    Marchlewicz Danuta 278
    ›    Moszczyński Jerzy 230
    ›    Mówińska Anna 233
    ›    Romanowski Ryszard 239
    ›    Ruciński Jacek 240
    ›    Samulewicz Mieczysława 226
    ›    Sugalski Roman 227
    ›    Szczucki Roman 215
     Dyrektorzy i Kierownicy 726
    ›    Andrzejewska Grażyna 442
    ›    Andrzejewska Krystyna 301
    ›    Bieńkowska Jadwiga 274
    ›    Jankowska Maria 259
    ›    Kinicki Tomasz 282
    ›    Kurzentkowski Jarosław 286
    ›    Rozwadowska Gabriela 282
    ›    Stawicka Elżbieta 269
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1320
     Burmistrz - Robert Stańko 747
     Sekretarz - Paweł Kubicz 524
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 621
     Radni 584
    ›    Domagalska Wanda 247
    ›    Kalinowski Leszek 239
    ›    Kinicki Tomasz 267
    ›    Krezymon Mirosława 237
    ›    Krzemieniewski Bogdan 351
    ›    Kućmin Mariusz 445
    ›    Lisińska Regina 242
    ›    Luda Marzena 242
    ›    Moszczyński Jerzy 237
    ›    Ostrowski Bogusław 238
    ›    Pawłowski Jarosław 223
    ›    Pokorski Wojciech 257
    ›    Ruciński Jacek 242
    ›    Świdziński Witold 266
    ›    Zielaziński Jan 249
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 437
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 324
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 456
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 779
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 439
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1262
     Burmistrz - Robert Stańko 636
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 558
     Radni 419
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 241
    ›    Wanda Domagalska 263
    ›    Leszek Kalinowski 231
    ›    Tomasz Kinicki 272
    ›    Mirosława Krezymon 244
    ›    Bogdan Krzemieniewski 246
    ›    Mariusz Kućmin 259
    ›    Regina Lisińska 217
    ›    Marzena Luda 252
    ›    Jerzy Moszczyński 222
    ›    Bogusław Ostrowski 243
    ›    Jarosław Pawłowski 380
    ›    Wojciech Pokorski 242
    ›    Jacek Ruciński 263
    ›    Jan Zielaziński 216
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 495
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 461
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 371
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 418
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 321
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 446
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 435
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 390
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1408
     Burmistrz - Robert Stańko 822
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 834
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 604
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 590
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 598
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 572
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 314
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 327
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 344
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 330
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 544
     Radni 456
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 269
    ›    Wanda Domagalska 206
    ›    Leszek Kalinowski 211
    ›    Tomasz Kinicki 229
    ›    Mirosława Krezymon 199
    ›    Bogdan Krzemieniewski 206
    ›    Mariusz Kućmin 258
    ›    Regina Lisińska 199
    ›    Marzena Luda 225
    ›    Jerzy Moszczyński 196
    ›    Bogusław Ostrowski 206
    ›    Jarosław Pawłowski 190
    ›    Wojciech Pokorski 199
    ›    Jacek Ruciński 199
    ›    Jan Zielaziński 194
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1370
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 265
     Burmistrz - Robert Stańko 711
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 508
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 465
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 310
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 285
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 258
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 277
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 299
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 340
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 255
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 263
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 272
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 282
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 312
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 340
     Radni 537
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 239
    ›    Wanda Domagalska 198
    ›    Leszek Kalinowski 201
    ›    Tomasz Kinicki 288
    ›    Mirosława Krezymon 208
    ›    Bogdan Krzemieniewski 176
    ›    Mariusz Kućmin 252
    ›    Regina Lisińska 199
    ›    Marzena Luda 207
    ›    Jerzy Moszczyński 193
    ›    Bogusław Ostrowski 221
    ›    Jarosław Pawłowski 191
    ›    Wojciech Pokorski 220
    ›    Jacek Ruciński 237
    ›    Jan Zielaziński 262
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 225
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 926
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 648
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 321
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 280
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 339
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 288
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 280
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 300
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 263
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 255
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 255
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 248
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 258
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 230
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 277
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 245
     Radni 447
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 207
    ›    Jerzy Andrzejewski 218
    ›    Jerzy Kopistecki 186
    ›    Tomasz Kwiatkowski 176
    ›    Regina Lisińska 168
    ›    Justyna Łubińska 211
    ›    Janina Majkowska 178
    ›    Jerzy Moszczyński 175
    ›    Henryk Murawski 181
    ›    Marcin Murawski 179
    ›    Jerzy Osik 189
    ›    Jarosław Pawłowski 161
    ›    Wojciech Pokorski 170
    ›    Jerzy Rejentowicz 242
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 203
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 916
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 451
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 291
     Sekretarz - Radosław Przybylski 256
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 222
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 248
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 193
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 179
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 196
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 250
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 210
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 211
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 197
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 179
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 174
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 199
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 231
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 275
     Radni 285
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 241
    ›    Jerzy Andrzejewski 172
    ›    Jerzy Kopistecki 171
    ›    Tomasz Kwiatkowski 193
    ›    Regina Lisińska 155
    ›    Justyna Łubińska 192
    ›    Janina Majkowska 154
    ›    Jerzy Moszczyński 145
    ›    Henryk Murawski 182
    ›    Marcin Murawski 144
    ›    Jerzy Osik 187
    ›    Jarosław Pawłowski 154
    ›    Wojciech Pokorski 169
    ›    Jerzy Rejentowicz 172
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 164
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 802
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 286
     Sekretarz - Radosław Przybylski 268
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 204
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 214
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 199
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 169
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 177
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 175
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 195
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 190
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 182
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 198
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 161
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 165
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 174
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 152
     Radni 291
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 216
    ›    Jerzy Andrzejewski 158
    ›    Jerzy Kopistecki 153
    ›    Tomasz Kwiatkowski 158
    ›    Regina Lisińska 149
    ›    Justyna Łubińska 171
    ›    Janina Majkowska 144
    ›    Jerzy Moszczyński 128
    ›    Henryk Murawski 167
    ›    Marcin Murawski 135
    ›    Jerzy Osik 188
    ›    Jarosław Pawłowski 157
    ›    Wojciech Pokorski 162
    ›    Jerzy Rejentowicz 167
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 171
   Oświadczenia majątkowe za rok 2017 577
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 155
     Sekretarz - Radosław Przybylski 96
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 89
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 108
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 64
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 72
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 59
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 72
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 57
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 73
     Dyrektor Zespołu Szkół - Anna Mówińska 100
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 93
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 98
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 60
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska-Palczewska 59
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 59
     Radni 223
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 113
    ›    Jerzy Andrzejewski 58
    ›    Jerzy Kopistecki 91
    ›    Tomasz Kwiatkowski 65
    ›    Regina Lisińska 53
    ›    Justyna Łubińska 126
    ›    Janina Majkowska 68
    ›    Jerzy Moszczyński 46
    ›    Henryk Murawski 67
    ›    Marcin Murawski 39
    ›    Jerzy Osik 72
    ›    Jarosław Pawłowski 49
    ›    Wojciech Pokorski 66
    ›    Jerzy Rejentowicz 68
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 90
   Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018 rok 107
     Jacek Ruciński 39
     Jerzy Andrzejewski 19
     Jerzy Kopistecki 16
     Tomasz Kwiatkowski 13
     Regina Lisińska 9
     Justyna Łubińska 14
     Janina Majkowska 9
     Jerzy Moszczyński 9
     Henryk Murawski 11
     Marcin Murawski 13
     Jerzy Osik 24
     Jarosław Pawłowski 6
     Wojciech Pokorski 15
     Jerzy Rejentowicz 29
     Alicja Skarżyńska-Sobota 29
     Tomasz Kinicki - Burmistrz 47
   Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018 rok 121
     Tomasz Kinicki 32
     Jacek Ruciński 19
GOPS
   Statut 1584
   Struktura 1953
   Działalność GOPS 1803
   Aktualności 2905
   Projekty EFS 1282
   Inne 1710
   Świadczenia rodzinne 2116
     druki do pobrania 774
   Fundusz alimentacyjny 1197
     druki do pobrania 539
Oświata
   Aktualności 1258
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 332
     Pracodawcy 416
     Stypendia szkolne 412
     Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 49
   Dotacje dla szkół niepublicznych 582
   ZS Górzno 2272
   Niepubl. SP Gołkowo 1478
   SP SPSK Miesiączkowo 1649
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1431
   Liceum 1343
Sołectwa
   Statut Sołectw 1874
Inne
   Wykaz kąpielisk 67
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 290
   Petycje 574
     2016 Rok 147
     2017 Rok 295
     2018 Rok 139
     2019 ROK 27
   Rejestry i ewidencje 1483
     Rejestr skarg i wniosków 538
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 492
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 67
   Informacje nieudostępnione 1357
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1405
   Redakcja Biuletynu 1406
   Słownik Skrótów 317
   Ochrona danych osobowych 521
Archiwum
   Rok 2003 605
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1427
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 645
    ›    Nowak Adela 883
    ›    Ślesińska Jolanta 518
    ›    Kowalska Ewa 497
    ›    Stawicka Elżbieta 469
    ›    Filipkowska Teresa 452
    ›    Wiśniewski Krzysztof 311
    ›    Drążkowska Sabina 348
    ›    Barański Marek 347
    ›    Jankowska Maria 335
    ›    Rulko Teresa 335
    ›    Bieńkowska Jadwiga 293
    ›    Tylicki Stefan 315
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 319
    ›    Krusiński Andrzej 308
    ›    Krezymon Mirosława 328
    ›    Marchlewicz Danuta 346
    ›    Lisińska Regina 305
    ›    Wasielewski Bolesław 444
    ›    Kaldonek Tadeusz 309
    ›    Ruciński Jacek 324
    ›    Czerwiński Piotr 322
    ›    Stańko Robert 382
    ›    Kromp Leszek 290
    ›    Sugalski Roman 338
    ›    Kowalski Józef 308
    ›    Sargalski Robert 311
    ›    Romanowski Ryszard 298
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1312
   Rok 2004 596
    ›    Kubicz Paweł 441
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 443
    ›    Ślesińska Jolanta 454
    ›    Kowalska Ewa 459
    ›    Stawicka Elżbieta 451
    ›    Filipkowska Teresa 456
    ›    Wiśniewski Krzysztof 426
    ›    Drążkowska Sabina 465
    ›    Barański Marek 433
    ›    Jankowska Maria 601
    ›    Rulko Teresa 409
    ›    Bieńkowska Jadwiga 438
    ›    Tylicki Stefan 423
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 294
    ›    Mirosława Krezymon 475
    ›    Marchlewicz Danuta 421
    ›    Lisińska Regina 435
    ›    Krusiński Andrzej 454
    ›    Wasielewski Bolesław 292
    ›    Kaldonek Tadeusz 456
    ›    Ruciński Jacek 477
    ›    Czerwiński Piotr 474
    ›    Stańko Robert 447
    ›    Kromp Leszek 458
    ›    Sugalski Roman 434
    ›    Kowalski Józef 461
    ›    Sargalski Robert 452
    ›    Romanowski Ryszard 473
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 163
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4792
   Rok 2005 549
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31684
   Rok 2006 541
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6695
   Rok 2007 573
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12871
   Rok 2008 598
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10209
   Rok 2009 621
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 55929
   Rok 2010 699
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1282
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1199
     Wybory samorządowe 7063
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8951
   Rok 2011 731
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1738
   Rok 2012 629
   Rok 2013 675
     Informacje biura rady 8314
   Rok 2014 751
     Informacje biura rady 319
   Rok 2015 912
     Obwieszczenia, zawiadomienia 333
     Oświata - Aktualności 4314