główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Górzno

Uchwała została podjęta dn. 28 czerwca 2012 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 10 lipca 2012 roku.

Uchwała weszła w życie z dniem 24 lipca 2012 roku 

Załączniki:
uchwała (pdf) 490.84 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XV/82/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów.

Uchwała została podjęta dn. 20 kwietnia 2012 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 7 maja 2012 roku.

Uchwała weszła w życie z dniem 21 maja 2012 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku

Załączniki:
uchwała (pdf) 492.44 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu na 2012 rok

Uchwała została podjęta dn. 29 grudnia 2011 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 27 lutego 2012 roku.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku

Uchwała i załączniki