główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

artykuł nr 2

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów – produkcja paliwa alternatywnego na działce nr 318/7 położonej w miejscowości Miesiączkowo.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY W GÓRZNIE

    Burmistrz Gminy w Górznie  informuje, że w dniu 30 sierpnia 2010 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa elektrowni biogazowej rolniczej o mocy 1000 kW na działkach nr 258/2, 262/1, 261, 257/1, 294/1, 317, 320/1, 376/2 położonych w miejscowości Miesiączkowo”
 
Z aktami tej sprawy można zapoznać się w tut. Urzędzie pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Burmistrz Gminy
 
  Robert Stańko
artykuł nr 4

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku koniecznością sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów prywatnych od dnia 1 września 2010 roku prowadzone będą prace związane ze sporządzeniem tych planów na terenie Gminy Górzno. Wykonawcą tych prac będzie Biuro Usług Urządzeniowo – Leśnych Janusz Nosowicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 85/2. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z Panem Januszem Nosowiczem pod numerem telefonu 691864226.
W związku z powyższym właściciele lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa zobowiązani są do umożliwienia upoważnionym pracownikom w/w firmy do wstępu na teren lasów w celu dokonania koniecznych obserwacji i pomiarów.
  
  Burmistrz Gminy
 /-/ Robert Stańko
artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert na usługi społeczne

Konkurs organizowany jest w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Gmina Górzno, dysponent części środków PPWOW, zleciła Fundacji Jaskółka realizację usługi integracji społecznej pod nazwą „Inkubator Rozwoju Lokalnego”, na którą przekazała kwotę 20 861,00 PLN. Część tej kwoty w wysokości do ...