główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku

Załączniki:
Zarządzenie 864.57 KB
wniosek i załaczniki (word) 29.67 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie za 2018 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w
Górznie dla realizacji zadania „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia komunikacyjnego
z drogą powiatowa budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne”

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 552.75 KB
załącznik nr 1 (pdf) 592.71 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 2.04 MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 220.53 KB