główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

planowanego przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Miesiączkowo, gm. Górzno, realizowanego na działce nr 318/7 obręb Miesiączkowo.

artykuł nr 2

II Ogłoszenie o rokowaniach

Burmistrz Gminy Górzno Ogłasza II rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na wynajem lokalu użytkowego znajdującym się na kąpielisku (plaża) w Górznie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o rokowaniach

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na wynajem lokalu użytkowego znajdującym się na kąpielisku (plaża) w Górznie

artykuł nr 4

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2013 r. w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Górzno, dn. 28.05.2013 r.

GP.6722.5.2013
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY W GÓRZNIE
 
 
Informuję, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Budowie linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego – jednorodzinnego w miejscowości Górzno, ul. Nowe Osiedle dz. nr 559/4 obręb Górzno miasto, gm. Górzno
 
 
  Burmistrz Gminy
   (-) Robert Stańko